Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie już 1 stycznia 2021 r. Przygotowanie instytucji do płynnego wejścia w nową rzeczywistość prawną i zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania wymaga jednoczesnego działania na wielu polach.

Proponujemy połączenie w ramach jednej usługi kilku rodzajów wsparcia:

  • szkolenia pracowników działu zamówień publicznych, przygotowania do zgodnego z prawem udzielania zamówień publicznych po wejściu w życie nowych przepisów;
  • szkolenia pracowników działów merytorycznych, tak aby możliwa była płynna i bezproblemowa współpraca z działem zamówień publicznych;
  • przygotowania nowych regulacji wewnętrznych jednostki – regulaminów udzielania wszystkich rodzajów zamówień publicznych;
  • przygotowania wzorów dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w wybranych przez Klienta trybach.
  • Dzięki kompleksowemu podejściu do przygotowania, udzielania i wykonywania zamówień publicznych przygotowani są wszyscy pracownicy zamawiającego. 

Ułatwiamy wdrożenie nowego Pzp uwzględniając specyfikę Zamawiającego

Oferta wdrożenia nowego Pzp adresowana jest do wszystkich rodzajów jednostek zamawiających. Problem dostosowania sposobu udzielania i wykonywania zamówień publicznych do wymogów nowego Pzp dotknie bowiem w równym stopniu zarówno jednostki samorządu terytorialnego, instytucje centralne, instytucje kultury czy jednostki naukowo – badawcze.

W zależności od wielkości jednostki zamawiającej, rzeczywistych potrzeb czy liczby pracowników faktycznie zaangażowanych w proces udzielenia i realizacji zamówień publicznych usługa wdrożenia nowego prawa zamówień publicznych może być indywidualnie przygotowana i dopasowana do konkretnych potrzeb.