Dzień dobry, witamy na naszej stronie internetowej.

 Nazywamy się Piotr Schmidt i Natalia Miłostan i jesteśmy pełnymi zapału prawnikami, dla których prawo jest pasją. Specjalizujemy się w prawie:

 • Zamówień publicznych
 • Partnerstwa publiczno – prywatnego
 • Ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji
 • Prawem funduszy europejskich
 • Administracyjnym

Chcemy naszą wiedzą i doświadczeniem wspierać osoby, instytucje i organizacje, które będą chciały swoje działania prowadzić na najwyższym poziomie.

Oferujemy wsparcie w każdej z wyżej wskazanych dziedzin. Z naszą pomocą prowadzenie działalności jest łatwiejsze. Z nami niestraszne będzie postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, kontrola czy postępowanie sądowe. Doradzamy i wspieramy w przystępnej atmosferze i na najwyższym poziomie

Nazywam się Piotr Schmidt pasjonuję się prawem i z tej pasji uczyniłem swój zawód.

Od lat kształcę się w wybranych dziedzinach prawa:

 • Studia doktoranckie nauk prawnych (Uniwersytet Wrocławski)
 • Studia licencjackie i magisterskie administracji (Uniwersytet Wrocławski)
 • Studia podyplomowe prawa ochrony danych osobowych (Uniwersytet Wrocławski)
 • Studia podyplomowe prawa własności intelektualnej (Uniwersytet Jagielloński)
 • Studia podyplomowe prawa pracy (Uniwersytet Jagielloński)
 • Studia podyplomowe Pełnienie funkcji DPO (Polska Akademia Nauk)

Moją pierwszą specjalizacją jest prawo zamówień publicznych. W tym zakresie pracowałem na rzecz Urzędu Miejskiego Wrocławia, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz obecnie na rzecz Opery Wrocławskiej. Często dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie konferencji i sympozjów naukowych. Szkolę pracowników sektora publicznego i prywatnego. Doradzam, pisze opinię oraz wspieram zainteresowane podmioty w trakcie postepowań przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Od kilku lat zajmuję się prawem ochrony danych osobowych i informacji (RODO). Pełnię funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiotach publicznych i prywatnych.

Wdrażałem systemy ochrony danych osobowych w wielu instytucjach publicznych i organizacjach sektora privet

Nazywam się Natalia Miłostan. Mam to szczęście, że z moich zainteresowań uczyniłam swój zawód. Są nimi:

 • Prawo telekomunikacyjne,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Prawo ochrony danych osobowych i informacji (RODO),
 • Prawo funduszy europejskich i krajowych,
 • Prawem inwestycyjnym.

Jestem absolwentką administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie doktoryzuję się w dziedzinie prawa energetycznego. Uczestniczę w studiach podyplomowych Pełnienie funkcji DPO w Polskiej Akademii Nauk.

Pracowałam na rzecz KORBANK S.A. zapewniając kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Obecnie zajmuję się prowadzeniem procesów inwestycyjnych w Operze Wrocławskiej.  Pracując na stanowisku Kierownika działu planowania i realizacji inwestycji zajmuję się zarówno procesem zamówień publicznych jak i rozliczaniem dotacji celowych w zakresie finansowym i rzeczowym.

Od 2017 roku zainteresowałam się prawem ochrony danych osobowych i informacji. Pełnię funkcję Inspektora Ochrony Danych we wrocławskich instytucjach kultury, m.in. Klubie Anima czy Wrocławskim Klubie Formaty.

Wdrażałam systemy ochrony danych osobowych w wielu instytucjach publicznych i organizacjach sektora privet.