Oboje uwielbiamy zamówienia publiczne. Może się to wydawać wstrząsające, nie mniej tak jest. Oboje zajmujemy się tym tematem od 10 lat i to zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Swoje usługi w zakresie doradztwa przy zamówieniach publicznych oferujemy na terenie Wrocławia i całego województwa Dolnośląskiego.

Współpracujemy z zamawiającymi i wykonawcami.

Dla Zamawiających oferujemy:

 • stałe doradztwo w toku prowadzenia postepowań
 • organizowanie i prowadzenie postępowań w imieniu zamawiającego, w szczególności sporządzenie dokumentacji postępowania, komunikowanie się z wykonawcami, sporządzanie pism
 • badanie ofert
 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami
 • sporządzanie opinii prawnych w związku z prowadzonymi postępowaniami
 • wsparcie w trakcie kontroli

Dla Wykonawców oferujemy:

 • wsparcie w analizie dokumentacji postępowania
 • wsparcie w przygotowania oferty
 • analizę czynności zamawiającego
 • analizę możliwości złożenia odwołania
 • sporządzenie odwołania

Z nami przetargi okażą się przyjemnością.

dr Piotr Schmidt

tel. 535 309 905

piotr@prudenspdp.pl

Natalia Miłostan

tel. 697 310 309

natalia@prudenspdp.pl