Wspomagamy naszych klientów w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji pochodzących z budżetów Unii Europejskiej i krajowych budżetów publicznych. Klienci mogą na nas liczyć na każdym etapie realizacji projektu, w szczególności w trakcie negocjacji z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucjami Zarządzającymi.

W tym zakresie pomagamy w:

  • tworzeniu procedur realizacji projektu
  • opracowywaniu, zawieraniu i realizacji umów w ramach projektu
  • sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu
  • prowadzeniu audytów zewnętrznych projektu
  • w rozliczaniu finansowym projektu, w tym sporządzaniu wniosków o płatność
  • w trakcie kontroli projektu wraz z opracowaniem odpowiedzi na raport pokontrolny

Z nami rozliczycie Państwo swoje dotacje sprawnie i bez problemów.

dr Piotr Schmidt

tel. 535 309 905

piotr@prudenspdp.pl

Natalia Miłostan

tel. 697 310 309

natalia@prudenspdp.pl