W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych o różnych stopniach zaawansowania oraz tematyce.W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych o różnych stopniach zaawansowania oraz tematyce.W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych o różnych stopniach zaawansowania oraz tematyce.

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych mają na celu omówienie specyfiki rynku zamówień publicznych oraz podstaw prawnych systemu zamówień publicznych. Profesjonalne kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego. Szkolenia pozwolą Państwu zapoznać się z korzyściami i zagrożeniami jakie mogą wyniknąć z udziału w zamówieniach publicznych, a także zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Każdorazowo szkolenie jest indywidualizowane pod uczestników.

Prowadzimy następujące rodzaje szkoleń:

  • podstawowe dla pracowników i kadry zarządzającej,
  • specjalistyczne (np. dla działów marketingu, sprzedaży, logistyki, kadr itd)
  • kwalifikacyjne (dla inspektorów ochrony danych, specjalistów zamówień publicznych)
  • e-learning

Zasady ogólne prowadzonych szkoleń

  • Czas szkolenia jest uzależniony od stopnia zaawansowania uczestników i może wynosić od ok. 2-3 h zegarowych (szkolenia podstawowe) do 8 godzin w przypadku szkolenia specjalistycznego.
  • Maksymalna liczba uczestników szkolenia –  do 25 osób.
  • Miejsce jest uzależnione od oczekiwań klienta: może być to siedziba klienta lub dowolne wybrane miejsce.
  • Termin realizacji: zwykle do uzgodnienia.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w  wersji elektronicznej.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty ukończenia szkolenia.

Jesteśmy elastyczni i odpowiadamy na Państwa potrzeby.

dr Piotr Schmidt

tel. 535 309 905

piotr@prudenspdp.pl

Natalia Miłostan

tel. 697 310 309

natalia@prudenspdp.pl